Nieuwe samenwerking

 

Twee zelfstandige dierenambulances in de regio gaan met ingang van 22 juni 2015 nauwer samenwerken. Ten tijde van grote drukte, of bezettingsproblemen bij de afzonderlijke dierenambulances, kan daar waar noodzakelijk snel en adequaat ondersteuning geboden worden.

Onder de naam Dierenambulance De Kattenmand, zijn Dierenambulance S.D.S. (onderdeel van Dierenasiel Sliedrecht) uit Sliedrecht en Dierenambulance De Kattenmand uit Nieuw Lekkerland, een samenwerking aangegaan, die officieel bekrachtigd is in een stichting.

Binnen deze stichting blijven de dierenambulances afzonderlijke zelfstandige organisaties, welke uitsluitend werken met vrijwilligers, voor de werkzaamheden op de dierenambulances.

Doelstelling
Onder andere door de toename van het aantal meldingen wordt het met de huidige groep vrijwilligers soms moeilijk om de dierenambulance 24 uur beschikbaar te laten zijn.
Terwijl dit wel ieders doelstelling is.
Door de nieuwe regionale samenwerking hopen de dierenambulances de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Waarneming
De samenwerking bestaat in eerste instantie uit het voor elkaar waarnemen tijdens de avond- en nachturen. Het enige wat de inwoners van de regio tijdens die uren hiervan merken, is dat het mogelijk is dat een dierenambulance uit een andere gemeente reageert op hun melding.
Zo gaan de dierenambulances van De Kattenmand en S.D.S. in elkaars regio rijden en de dierenambulances elkaars diensten waarnemen.

De Dierenambulances zijn bereikbaar op het gezamenlijke alarm/meldnummer. 06 22 73 51 39, het huidige alarmnummer van Dierenambulance De Kattenmand, en nu dus ook voor Dierenambulance S.D.S. van Sliedrecht.
Dit nummer vervangt het oude alarmnummer dus zet het nummer meteen in uw telefoon bij ‘dierenambulance’.

Wie het vrijwilligersteam van de dierenambulance wil komen versterken kan contact opnemen via:
info@sds-eo.nl